Geschiedenis

Van Het Dorpshuis naar De Essenburcht

Vereniging Het Dorpshuis is opgericht op 20 maart 1963. De vereniging is voortgekomen uit het Plaatselijk Belang te Kootwijkerbroek, die al in de vijftiger jaren een verenigingsgebouw had. Dit eerste gebouw kwam uit Barneveld, gesloopt en weer opgebouwd, nadat het vele jaren gefunctioneerd had als De Bonte Koe (nu rest. Het Schaap). Vele jaren was dit gebouw het middelpunt van Kootwijkerbroek en werd het gebruikt voor alle Kootwijkerbroekse activiteiten zoals Koninginnedag, toneelavonden etc. Het gebouw kreeg als naam "Gebouw Plaatselijk Belang".

Het bestuur van Plaatselijk Belang besloot om een nieuwe vereniging op te richten met als doel de oprichting, instandhouding en exploitatie van een verenigingsgebouw ten behoeve van alle verenigingen en inwoners van Kootwijkerbroek. De vereniging werd bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 20 april 1967. Het nieuwe bestuur ging voortvarend te werk en spande zich in om een nieuw en groter gebouw te krijgen. Het gebouw werd bekostigd door bijdragen van de bevolking (vele acties en bazars etc.) en subsidies van gemeente, provincie en het Rijk. In 1970 werd het gebouw aan de Jan van der Heijdenstraat in gebruik genomen en tot 2008 hebben we ons hier prima kunnen redden.

Door toegenomen activiteiten groeiden we uit ons jasje en werd een nieuw centrum gebouwd. Deze kreeg de naam "De Essenburcht". Het nieuwe gebouw verrees met een prachtige bibliotheek-muziekschool-schietkelder en verschillende  multifunctionele zalen. Hierdoor kan de doelstelling van onze vereniging nog beter ingevuld worden.

Het Kulturhus Kootwijkerbroek beoogt de leefbaarheid van het dorp en het bijbehorende buitengebied blijvend te bevorderen door maatschappelijke, sociale, culturele en economische activiteiten in deze gebouwen te doen plaatsvinden vanuit het belang onafhankelijk van afkomst, religie en levensovertuiging- van de lokale gemeenschap en het verenigingsleven van Kootwijkerbroek en omgeving.